Thursday Nov 24, 2016

I huvudet på Saila - Avsnitt 4 Johan Fyrberg

Saila samtalar med Svenska gymnastikförbundets generalsekreterare Johan Fyrberg, om hur förbundet har hanterat de fall av missförhållanden som tidigare framkommit inom sporten.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2016 Saila Quicklund. All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013